TRA Auto Parts Phone +(66)89-896-8525
แสดงหมวดสินค้า
แสดง 82 สินค้า
รายการสินค้า ทั้งหมด
ตามยี่ห้อรถยนต์ ทั้งหมด
KM350
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1200
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 38 มิล / สูง 36 มิล
KL, KR
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1021
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 43 มิล / สูง 36 มิล
FB, FC
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1350
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 48 มิล / สูง 37 มิล
FD, GD
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1220
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 43 มิล / สูง 47 มิล
AK
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1360
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 48 มิล / สูง 44 มิล
KT725
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1111
ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 55 มิล / สูง 49 มิล
FM, F18
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1061
ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 55 มิล / สูง 61 มิล
H07D
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1492
ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 55 มิล / สูง 43 มิล
J03C, J07C
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1670
ลูกปืนคลัตช์ 65 มิล / รูใน 55 มิล / สูง 45 มิล
J05C, FC4J
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1680
ลูกปืนคลัตช์ 55 มิล / รูใน 48 มิล / สูง 44 มิล
J08C
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1580
ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 57 มิล / สูง 84 มิล
K13D, M10C
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1031
ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 60 มิล / สูง 55 มิล
FM3M, FM227
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1540
เกียร์ฟูลเลอร์ / ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 57 มิล / สูง 56 มิล
FM2P, FM2K
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  31231-1730
เกียร์ ZF / ลูกปืนคลัตช์ 70 มิล / รูใน 57 มิล / สูง 67 มิล
KBD, KBZ
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-31321-003-3
ลูกปืนคลัตช์ 38 มิล / รูใน 32 มิล / สูง 39 มิล
250/74, 250/76, KS21
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  9-31320-604-1
ลูกปืนคลัตช์ 45 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 36 มิล
250/79
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-31320-006-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4BA1
ลูกปืนคลัตช์ 45 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 50 มิล
TFR
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94438-300-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4JA1
ลูกปืนคลัตช์ 37 มิล / รูใน 32 มิล / สูง 42 มิล