TRA Auto Parts Phone +(66)89-896-8525
แสดงหมวดสินค้า
แสดง 119 สินค้า
รายการสินค้า ทั้งหมด
ตามยี่ห้อรถยนต์
ROCKY, JCM
แป้นเหยียบคันเร่ง
DECA ทุกรุ่น
แป้นเหยียบคันเร่ง
หมายเลขชิ้นส่วน:  1-73907-266-2
250/76 **เกลียวขวา**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94151-321-0
แกน 8 มิล, รู 8 มิล, เกลียว 1.25 ขวา
250/76 **เกลียวซ้าย**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94151-322-0
แกน 8 มิล, รู 8 มิล, เกลียว 1.25 ซ้าย
250/79, NPR **เกลียวขวา**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94151-326-0
แกน 8 มิล, รู 10 มิล, เกลียว 1.25 ขวา
250/79, NPR **เกลียวซ้าย**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94151-327-0
แกน 8 มิล, รู 10 มิล, เกลียว 1.25 ซ้าย
JCM, KS **เกลียวขวา**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-09760-019-0
แกน 10 มิล, รู 10 มิล, เกลียว 1.25 ขวา
JCM, KS **เกลียวซ้าย**
ลูกหมาก
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-09760-020-0
แกน 10 มิล, รู 10 มิล, เกลียว 1.25 ซ้าย
250/79 สองหัว ปรับตั้งได้
ลูกหมาก
เกลียว 8 มิล สองข้าง
M5x5 เหล็ก *เกลียวขวา*
ลูกหมาก
แกน 5 มิล, รู 5 มิล, เกลียวขวา
M5x5 ทองเหลือง *เกลียวขวา*
ลูกหมาก
แกน 5 มิล, รู 5 มิล, ทองเหลือง, เกลียวขวา
KBD, KBZ
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-31321-003-3
ลูกปืนคลัตช์ 38 มิล / รูใน 32 มิล / สูง 39 มิล
250/74, 250/76, KS21
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  9-31320-604-1
ลูกปืนคลัตช์ 45 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 36 มิล
250/79
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-31320-006-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4BA1
ลูกปืนคลัตช์ 45 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 50 มิล
TFR
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94438-300-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4JA1
ลูกปืนคลัตช์ 37 มิล / รูใน 32 มิล / สูง 42 มิล
TFR-2800, 4JB1
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  9-94313-167-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4JB1
ลูกปืนคลัตช์ 40 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 44 มิล
KS22
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  5-31320-008-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4BD1
ลูกปืนคลัตช์ 45 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 44 มิล
NKR 110
ขาลูกปืนคลัตช์
หมายเลขชิ้นส่วน:  8-94389-367-0
รุ่นเครื่องยนต์:  4BC2
ลูกปืนคลัตช์ 43 มิล / รูใน 35 มิล / สูง 45 มิล